0901 908 886

Một Góc Đà Nẵng Dưới Góc Nhìn Flycam

Là một trung tâm kinh tế năng động của cả nước, thành phố Đà Nẵng đã được lựa chọn là địa điểm tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 25 với nhiều sự kiện quan trọng.